browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: głupcy

Zakaz pedałowania

Wyrok sądu, który 25 października zarejestrował symbol graficzny „zakaz pedałowania” jako oficjalny znak NOP jest hańbą polskiego wymiaru sprawiedliwości, przy czym wygląda na to, że sędziowie, wydający ten wyrok nawet nie rozumieją co zrobili. Uznanie za symbol ruchu politycznego znaku ewidentnie wyszydzającego pokaźną grupę naszych współobywateli, w dodatku przy pomocy półpornograficznego obrazka, świadczy o tym, … Continue reading »

Categories: Kretyni winni i niewinni | Tags: , , , | Leave a comment