browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Gruzja. Młynarski

Poeta

W nadziei, że w najbliższych wyborach partia „pechowych i brzydkich ludzi”, jak to ujął Kuba Wojewódzki, odesłana zostanie do lamusa, Jongleur porzuca śledzenie paru brzydkich blogów. Chciałby za to przypomnieć prawdziwego poetę. 14 lat temu, dokładnie 12 czerwca 1997, zmarł w Paryżu, chory na serce Bułat Okudżawa. Syn Gruzina i Ormianki, doświadczył całej bezwzględności stalinowskiego … Continue reading »

Categories: Piosenki przy winie, Twórczość | Tags: , , | Leave a comment