browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Prometeusz

Od d… strony

Jongleur, ze sporym zaskoczeniem słucha ostatniej wypowiedzi prezesa K. na Kongresie Kobiet Prawicy – swoja drogą śmieszna nazwa. Otóż Pan Prezes stwierdził, że zamierza poświęcić się działaniom zmierzającym do „ochrony godności kobiet w Polsce”, oczywiście jeśli wygra wybory. Jako kobieta, Jongleur wita taką deklarację z zadowoleniem, bo rzeczywiście, jak słusznie podkreślił prezes K. nie jest … Continue reading »

Categories: Kretyni winni i niewinni | Tags: , , , , , , | 2 komentarze