browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Och Teatr

Jongleur w teatrze pije burgunda

Mimo, że Jongleura cechuje złośliwość i sarkazm, dziś nie będzie uszczypliwości i docinków. Będzie natomiast laudacja na cześć wyjątkowej artystki i niezwykłej osoby, która swoimi działaniami trwale zmieniła artystyczny pejzaż Warszawy. Krystyna Janda, utalentowana i wszechstronna aktorka, zamiast spokojnie odcinać kupony od swoich wieloletnich osiągnięć, parę lat temu rzuciła się na głębokie wody, otwierając pierwszy … Continue reading »

Categories: Rekomendacje, Twórczość | Tags: , , , | 4 komentarze