browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: kretyn

Jongleur czyta bloga

Czyta i doznaje lekkiego szoku znajdując takie oto zdanie: ” … zastanawiam się, dlaczego w moim kraju nie zastosowano prostych metod stosowanych podczas wyborów we Francji. Tutaj np urny są  przezroczyste – skądinąd jest tak w wielu krajach – a oprócz tego przy każdej urnie znajduje się automatyczny licznik, który jest uruchamiany przy każdej wrzuconej … Continue reading »

Categories: Kretyni winni i niewinni | Tags: , , , , , | Leave a comment