browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Konstytucja 3 Maja

Jak tylko stanie nogą na polskiej ziemi, wolnym jest…

Wiza, według Wikipedii, to: „pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. (…) Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży, może też mieć postać stempla lub wpisu.” Wiza to jeden z najbardziej absurdalnych wynalazków ludzkości, pozornie logiczny, … Continue reading »

Categories: Życie i wino | Tags: , , | Leave a comment