Posts Tagged With: Santiago de Compostela

Jak tylko stanie nogą na polskiej ziemi, wolnym jest…

Wiza, według Wikipedii, to: „pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. (…) Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży, może też mieć postać stempla lub wpisu.” Wiza to jeden z najbardziej absurdalnych wynalazków ludzkości, pozornie logiczny, &hellip Continue reading »

Categories: Życie i wino | Tags: , , | Leave a comment