browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Żydzi

Warto pięścią w stół uderzyć …

Nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy idealni. Jako ludzie, jako naród – cokolwiek miałoby to znaczyć, czy jak kto woli jako społeczeństwo. Nic w tym dziwnego, choć w jaskrawej stoi sprzeczności z wyidealizowanym obrazem, który co chwila burzą odsłaniane ciemniejsze karty historii. Przy tym, te bardziej ponure strony odkrywane są nie przez masońsko-żydowskich konspiratorów ale … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Tags: , , | 1 Comment