browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Kir-Yanni

Ramnista

Ramnista była pierwszym greckim winem, które olśniło Jongleura i tak pozostało do dziś. Yannis Boutari, który powołał do życia winnicę Kir-Yanni, tym jednym winem zasłużył sobie na dozgonną wdzięczność, tym bardziej, że wino jest niedrogie, a biorąc pod uwagę, że ma uzasadnione powody by aspirować do grona najlepszych greckich win, wręcz tanie. Z zapasów przywiezionych … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Tags: , , | Leave a comment