browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: IV RP

Paranoja polityczna

Jongleur czyta właśnie (po raz drugi) książkę która wywiera naprawdę ogromne wrażenie i każe nieco inaczej spojrzeć na rzeczywistość. Na początek kilka cytatów i prośba, do tych którzy już tu zajrzeli o przeczytanie: „[Paranoja to] …konstruowanie na podstawie fałszywych przesłanek logicznie zbudowanego i pod wieloma względami spójnego, niepodważalnego systemu urojeń, przy czym nie występuje żadne … Continue reading »

Categories: Kretyni winni i niewinni | Tags: , , | 2 komentarze

Nikogo mi tak nie żal jak funkcjonariuszy…

Jongleur z przykrością przyjmuje szykany jakie spotykają Agenta Tomka. W wywiadzie udzielonym Gali ten dzielny człowiek, którego najmocniejszymi cechami są, jak sam twierdzi, determinacja i bezkompromisowość, skarży się, że nie wolno mu już ścigać przestępców. „Mam 34 lata, zostałem emerytem i wcale się z tego tytułu nie cieszę. Największą pogardę czuję wtedy, gdy ktoś popełnia … Continue reading »

Categories: Życie i wino | Tags: , , , , , , | Leave a comment