browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: cava

Szampan tak – Ziobro nie

Jongleur pamięta jeszcze czasy gdy protestujący przeciw komunistycznemu reżimowi robotnicy, i nie tylko, pisali na transparentach hasło: „Socjalizm tak, wypaczenia nie” Ten wybieg miał dokumentować, że w istocie nie kontestują oni jedynie słusznego ustroju, tylko jego wykonanie, błędne, nieprawidłowe wskutek błędów popełnianych przez rządzących. Pierwszy raz hasło to pojawiło się w 1956 roku (tego akurat … Continue reading »

Categories: Kretyni winni i niewinni, Rekomendacje | Tags: , , , , , | 6 komentarzy

Przyzwoitość górą

Trochę za zimno na bąbelki, zwłaszcza hiszpańskie, niemniej Jongleur, jako osobnik łagodny z góry akceptuje postanowienia kolektywu. Wracając z występów w kraju cieplejszym, nabył w sklepie Piotr i Paweł wino Marques de Monistrol, sprowadzane, jak podaje kontretykieta przez firmę Vininova. Parę godzin w wiaderku z lodem wystarczyło, zresztą temperatura na zewnątrz domu też odpowiednia, jakieś … Continue reading »

Categories: Rekomendacje | Tags: , , | 1 Comment