browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: byk

Jeż Schrödingera, czyli o pewnej fałszywej z gruntu teorii

Przyszedł wreszcie czas, by przedstawić światu solidnie udokumentowaną Wielką Teorię Jongleura. Jej zręby poznali do tej pory jedynie towarzysze Jongleura od kieliszka. Czas jednak wreszcie dać odpór absurdalnym tezom głoszonym przez jednego z blogerów. Otóż teoria Jongleura brzmi: „Wino ze zwierzątkiem na etykiecie jest dobre”. Zamknijcie na chwilę oczy i wizualizujcie sobie półkę w winiarskim … Continue reading »

Categories: Twórczość | Tags: , , , , , , , , | 7 komentarzy