Posts Tagged With: prezes Kaczyński

Jak znaleźć kreta ?

Mimo iż Jongleur obiecywał nie podejmować więcej tematu prezesa K. robi to jednak w trosce o dobro prawa i sprawiedliwości w naszym kraju. Otóż okazało się, że w otoczeniu prezesa K. grasuje kret. Fakt ten powoduje widoczną zgryzotę prezesa, odbierając mu zdolność logicznego myślenia. Tylko tym można tłumaczyć fakt zwołania konferencji prasowej, na której prezes &hellip Continue reading »

Categories: Kretyni winni i niewinni, Życie i wino | Tags: , , , , | Leave a comment